Nõuded

Soovituslikud nõuded:

  1. Pikkus ca 20-25 min (võib ka lühem olla).
  2. Tegijate grupi suurus sõltub teist endist ja teie loost.
  3. Pööra tähelepanu autoriõigustele.
  4. Teema on vaba, aga loodame, et kuuldemängul on sõnum.
  5. Kuuldemänguga pane kaasa kaaskiri ehk kuuldemängu kavaleht, milles on:
  • Pealkiri
  • Tegijate nimed
  • Viited kasutatud teos(t)ele (tekstid, muusika ja heli)
  • Ülevaade tehniliste vahendite kasutamisest (näiteks stuudio või telefoni salvestus, kasutatud programm(id) jms)